Kite Diamante

Kite Diamante

64041500

In stock

Kite Diamante
More info

Kite Diamante. Fiber sticks and nylon. meassures: 75 x 45 cm. nylon .

Customers who bought this product also bought: